Anasayfa » C# ÖRNEK HESAP MAKİNESİ? C# BİRKAÇ İŞLEMLER?

C# ÖRNEK HESAP MAKİNESİ? C# BİRKAÇ İŞLEMLER?

Ardahan Siber Suçlarla Mücadele Operasyonu

C# ÖRNEK HESAP MAKİNESİ?

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

        {

                       int sayi1 = Convert.ToInt32(textBox1.Text);

            int sayi2 = Convert.ToInt32(textBox2.Text);

                       int toplam = sayi1 + sayi2;

            label3.Text = toplam.ToString();                     }

C# BİRKAÇ İŞLEMLER?

Char: System.Char BIR Unicode UTF-16 karakteri temsil eden .net yapı türü için bir diğer addır.

Integral sayısal türleri: Tamsayı sayılarını temsil eder.

Break: Göründüğü en yakın kapsayan döngüyü veya Switch ifadesini sonlandırır.

Checked: Tam sayı türü aritmetik işlemler ve dönüştürmeler için taşma denetimini açık bir şekilde etkinleştirmek üzere kullanılır.

Foreach: Her öğe için bir deyimi veya bir deyim bloğunu yürütür.

System.Collections.IEnumerable System.Collections.Generic.IEnumerable<T> Aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi, veya arabirimini uygulayan tür örneğindeki her öğe için bir deyimi veya bir deyim bloğunu yürütür: foreach (int element in fibNumbers)

{

    Console.WriteLine($”Element #{count}: {element}”);

    count++;

Protected:  Bir üye erişim değiştiricisidir.

Ref: Bir değerin başvuruya göre geçtiğini gösterir. Dört farklı bağlamda kullanılır.

Throw:  Programın yürütülmesi sırasında bir özel durumun oluşumunu bildirir.

Volatile: Bir alanın aynı anda yürütülen birden çok iş parçacığı tarafından değiştirildiğini belirtir.

Değiştirici eklendiğinde, volatile tüm iş parçacıklarının diğer bir iş parçacığı tarafından gerçekleştirilen geçici yazmaları gerçekleştirdikleri sırayla gözlemleyecek olmasını sağlar.

Override: Devralınan bir metodun, özelliğin, dizin oluşturucunun veya olayın soyut veya sanal uygulamasını genişletmek ya da değiştirmek için gereklidir.

Null: Başvuru türü değişkenlerinin varsayılan değeridir.

Return: Göründüğü yöntemin yürütmesini sonlandırır ve çağırma yöntemine denetim döndürür.

Base: Türemiş bir sınıfın içinden taban sınıfın üyelerine erişmek için kullanılır.

Bool: System.Boolean ya da olabilen bir Boole değerini temsil eden .net yapı türü için bir diğer addır.

 true false .

bool check = true;

Console.WriteLine(check ? “Checked” : “Not checked”);  // output: Checked Console.WriteLine(false ? “Checked” : “Not checked”);  // output: Not checked

Const: Sabit bir yerel değer bildirmek için anahtar sözcüğünü kullanırsınız.

const int X = 0;

public const double GravitationalConstant = 6.673e-11;

private const string ProductName = “Visual C#”;

Typeof işleci: Bir tür için örneği edinir. typeofAşağıdaki örnekte gösterildiği gibi, işlecin bağımsız değişkeni bir tür veya tür parametresinin adı olmalıdır:

void PrintType<T>() => Console.WriteLine(typeof(T));

Sealed: Bir sınıfa uygulandığında, sealed değiştirici diğer sınıfların bundan devralmasını önler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir