Anasayfa » Ağ Cihazları nelerdir?

Ağ Cihazları nelerdir?

Ardahan Siber Suçlarla Mücadele Operasyonu

Ağ Cihazları?

Ring ve Bus topolojilerinde gördüğümüz gibi ilk başlarda bilgisayarları birbirine bağlamak için herhangi bir ağ cihazı kullanılmıyordu. Sonraki yıllarda ağların bü­yümesi ile aynı yerel ağ üzerindeki cihazları haberleştirmek için hub (dağıtıcı) ve switch (anahtar), farklı ağlardaki cihazları haberleştirmek için de router (yönlendi­rici) kullanılmaya başlandı.

Dağıtıcı (Hub)

Star (Yıldız) topolojide merkezde bulunan ağ cihazıdır. 4-8-16-24-48 vb. port olarak üretilir. Hublar bir portuna gelen sinyali gelen port hariç diğer tüm portlarına ilettiği için ağ tıkanıklıklara ve çakışmalara neden olur. Her ne kadar bunları önlemek için half duplex (tek yönde iletişim) ve CSMA/CD gibi mekanizmalar geliştirilse de switchlerin üretilmesiyle artık pek kullanılmamaktadır.

Anahtar (Switch):

Star topolojide ağın merkezinde bulunan cihazdır. Genellikle 8-24 ve 48 port olarak üretilir. Yönetilebilen ve yönetilemeyen tipleri vardır. Hangi portunda hangi MAC adresine sahip hostun olduğu bilgisini içeren bir MAC tablosu oluşturarak gönde­ren bilgisayardan gelen verinin sadece alıcı bilgisayara gitmesini sağlar. Bu nedenle full duplex (iki yönlü) çalışabilir ve hublardaki gibi çakışma meydana gelmez. Gü­nümüzde 100 Mbit- 1 Gbit- 10 Gbit ve 40 GBit hıza sahip portları olan switchler üretilmiş ve artık LAN’ların en temel ağ bileşeni haline gelmiştir.

Yönlendirici (Router)

Farklı yerel alan ağlarını (LAN) birbirine bağlayan ağ cihazlarına router denir. İn­ternet olarak isimlendirdiğimiz geniş alan ağı (WAN) binlerce router’dan oluşan bir ağdır. Şekilde görüldüğü gibi genellikle yanlış olarak modem diye isimlendirilen bir kab­losuz erişim noktası özelliği de olan ADSL router görülmektedir. Bu router evimiz­deki bilgisayarları İnternet’e yönlendirir.

Güvenlik Duvarı (Firewall-UTM)

Türkçe kelime karşılığı olarak ateş duvarı anlamına gelse de ağımızı siber tehditlere karşı koruduğu için güvenlik duvarı olarak isimlendirilir. Güvenlik duvarı özelliği dışında antivirüs gateway, web filtreleme, hotspot vb. birçok özelliği ile artık UTM (Unified Threat Management-Tümleşik Güvenlik Sistemi) olarak anılmaya başlan­mıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir