Possesiv pronomen Sahiplik Ekleri

Possesiv pronomen (Sahiplik demek.) z.B. Ich lese ihre Zeitung. (Ben onun gazetesini okuyorum.) ya da Ich suche mein Buch. (Ben kitabimi ariyorum.)