Almanca’ya Giriş Yapmadan Önce Okuyunuz

Bir insan Almanca öğrenmeye başlamadan önce bu bilgileri kesinlikle okumalıdır.Bunu okuyan kişi Almanca Öğreniyorum’a giriş yapıyorum demiş olacaktır.

Almanca (Deutsch; eskimiş Nemçece), Hint-Avrupa dillerinin Cermen dilleri koluna bağlıdır ve dünyanın yaygın elsineden biridir. Avrupa Birliği’nin resmî dillerinden biri ve en çok konuşulanıdır. Özellikle Almanya, Avusturya, Lihtenştayn, Lüksemburg, İsviçre’nin büyük bölümü, İtalya’nın Güney Tirol bölümü, Belçika’nın doğu kantonları, Polonya ve Romanya’nın kimi bölgeleri ve Fransa’nın Alsas-Loren bölgesinde konuşulmaktadır. Ayrıca bu ülkelerden kimilerine özgü eski sömürgelerde (Namibya gibi; ama Güney Afrika da) dikkate değer ölçüde Almanca konuşan nüfûsa rastlanır. Çeşitli Doğu Avrupa ülkelerinde Almanca konuşan azınlıklar bulunmaktadır. Bunların arasında Rusya, Macaristan ve Slovenya sayılabilir. Ayrıca Kuzey Amerika’nın (özellikle ABD), Latin Amerika’da Arjantin ve Brezilya’nın kimi bölgelerinde Almanca konuşulmaktadır.

38 ülkede yaklaşık 120 milyon kişinin konuştuğu Almanca, özellikle Almanya, İsviçre ve Avusturya’da konuşulmaktadır. Türkiye’de 25.000 kadar Alman ikâmet etmektedir. Bu grup eski tâbiriyle “Bosporus-Deutsche” (“Boğaziçi Almanları”) ve Akdeniz Bölgesinde yaşayan Alman vatandaşlarından oluşmaktadır.

Almanca’ya başlamadan önce;

Cinsler

Almanca’da eril (männlich/Maskulinum), dişil (weiblich/Femininum) ve yansız/neutral (sächlich/Neutrum) olmak üzere üç cins vardır. Çoğu isim için bir cins tanımlaması olmayan İngilizce’nin aksine, Almanca bir ismin ve ismin işaret ettiği şeyin cinsi çoğunlukla farklılık gösterir. Örneğin; Almanca’da bir taş (der Stein) erildir, oysa bir kız (das Mädchen) yansızdır. Yani bir ismin cinsi temelde gerçek cinsiyetine değil, sözcüğün biçimine bağlıdır. Fransızca gibi pek çok dilde de geçerli olan bu duruma “dilbilgisel cins” denir. Örneğin; “Mädchen” sözcüğü, “genç kadın” anlamına gelen eski dişil Almanca isim die Magd’ın (günümüzde nadiren kullanılır ve İngilizce bir sözcük olan “maid” ile ilişkilidir) küçültülmüş biçimidir ve -chen küçültme eki ile biten sözcüklerin tamamı yansız sözcüklerdir. Şu üç bilinen örnekte dilbilgisel cinsin gelişigüzel doğası görülebilmektedir: “bıçak” (das Messer) yansız, “çatal” (die Gabel) dişil ve “kaşık” (der Löffel) eril bir sözcüktür. Almanca öğrencilerine, çoğunlukla Almanca sözcükleri beraberindeki belirli tanımlıkları (artikel) ile kullanmaları tavsiye edilir (İngilizce’deki “the” sözcüğüne eşdeğer).

1)

 ERİL FORM DİŞİL FORM DİŞİL FORM (ÇOĞUL) TÜRKÇE KARŞILIĞI
 Fahrer    Fahrerin   Fahrerinnen     Sürücü
 Lehrer    Lehrerin   Lehrerinnen     Öğretmen
 Koch     Köchin    Köchinnen      Aşçı (Dişil formda 'ö' alması istisnaidir.)
 Jäger     Jägerin   Jägerinnen     Avcı
 Türke     Türkin    Türkinnen      Türk
 Grüß Gott!  Grüß Gott!  Grüß Gott!     Selamın Aleyküm

2)

Değişimsiz olanlar:

 das Fräulein ---> die Fräulein (Matmazel)
 das Rätsel  ---> die Rätsel  (Bulmaca,bilmece)
 der Schüler ---> die Schüler  (Öğrenci)
 der Wagen  ---> die Wagen   (Araba)

3)

Kalın ünlü harfler [(ä) Umlaut ] alarak incelirler:

 die Mutter  ---> die Mütter
 die Tochter ---> die Töchter
 der Apfel  ---> die Äpfel

4)

Umlaut ve -e harfi alanlar:

 die Hand   ---> die Hände   (El)
 der Platz  ---> die Plätze  (Yer)
 die Haupstadt---> die Haupstädte(Başkent)

5)

Kelimenin sonunda ss varsa:

 der Fluss  ---> die Flüsse  (nehir=>ler)
 der Kuss   ---> die Küsse   (öpücük=>ler)
 die Nuss   ---> die Nüsse   (ceviz=>ler)

3 Responses to “Almanca’ya Giriş Yapmadan Önce Okuyunuz”

Back Chair on Kasım 15th, 2011 02:27:

Great! thanks for the share!


Hostgator Coupon Code November 2011 on Kasım 19th, 2011 03:00:

Danke Schön…

While I was browsing yesterday.


Bridget Trela on Kasım 21st, 2011 13:20:

Many thanks for your information! I really liked it.


You must be logged in to post a comment.